Privātuma politika

Kas mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MIIJA”, reģistrācijas Nr. 40203266136, juridiskā adrese: Viesītes iela 43-47, Jēkabpils, LV-5201, (turpmāk – SIA MIIJA) ir interneta veikala www.mijahome.lv veidotājs, īpašnieks un datu apstrādes pārzinis. SIA MIIJA ir izstrādājusi šo privātuma politiku, lai aizsargātu savu klientu personas datus un informētu par to, kā SIA MIIJA apstrādā klientu personas datus.

Kāpēc un kādus personu datus mēs apstrādājam?

SIA MIIJA fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un šo privātuma politiku.

SIA MIIJA neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. SIA MIIJA pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

SIA MIIJA var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

SIA MIIJA veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu.

SIA MIIJA ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā www.mijahome.lv. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā www.mijahome.lv, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

Mob.tālr.nr.: + 371 26705571 (darba dienās no plkst. 10.00 – 17.00)

E-pasts: mija.mija@inbox.lv